Kalkulator CSAT - oblicz wskaźnik Customer Satisfaction

Jak obliczyć CSAT? Użyj poniższego kalkulatora i policz wynik Customer Satisfaction.

Im wyższa wartość, tym pozytywiejsza odpowiedź.

Twój wynik CSAT

Powyższy kalkulator służy do obliczania wartości CSAT (Customer satisfaction score).

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora:

 • wybierz skalę (5 lub 7 stopniową),

 • podaj liczbę odpowiedzi dla każdej wartości na skali,

 • odczytaj wynik CSAT.

Po prawej stronie (lub na dole w wersji mobile) zobaczysz wynik CSAT obliczony wg wzoru. Wynik przedstawia wartość CSAT dla podanych odpowiedzi.

CSAT (Customer Satisfaction Score) w dzisiejszym biznesie

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu, zadowolenie klienta odgrywa kluczową rolę w sukcesie każdej organizacji. Zrozumienie i mierzenie poziomu zadowolenia klientów stało się nieodzownym elementem strategii biznesowych. Jednym z narzędzi, które umożliwia dokładną ocenę zadowolenia klientów, jest CSAT, czyli Customer Satisfaction Score.

CSAT – co to takiego?

Customer Satisfaction Score (CSAT) to metoda pomiaru zadowolenia klientów w oparciu o krótkie ankiety lub pytania postawione klientom po zakończeniu transakcji, obsługi klienta lub innej interakcji z firmą. CSAT jest często wyrażany jako procentowy wynik, reprezentujący odsetek klientów, którzy wyrazili zadowolenie w odpowiedzi na ankietę.

W celu uzyskania wyniku CSAT, klienci są zazwyczaj pytani o to, jak bardzo są zadowoleni z danej transakcji lub doświadczenia. Typowe pytania CSAT mogą brzmieć: „Na ile jesteś zadowolony/a z naszych usług?”, gdzie klienci wybierają odpowiedź z przedziału, na przykład od 1 do 5 lub od 1 do 10, gdzie wyższa wartość oznacza większe zadowolenie.

Znaczenie CSAT dla Biznesu

Mierzenie CSAT ma liczne korzyści dla biznesu:

 1. Lepsze zrozumienie klientów: CSAT pozwala firmom poznać opinie klientów na temat swoich produktów, usług i ogólnego doświadczenia. Dzięki temu można lepiej dostosować ofertę do oczekiwań klientów.
 2. Identyfikacja obszarów do poprawy: Gdy firma otrzymuje niski wynik CSAT, może to wskazywać na konkretne obszary, które wymagają poprawy. To cenne wskazówki do działań naprawczych.
 3. Lojalność klientów: Klienci zadowoleni z produktów i obsługi są bardziej skłonni do powrotu do firmy i polecania jej innym. Wysoki wynik CSAT może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów.
 4. Wzrost konkurencyjności: Firma, która konsekwentnie osiąga wysoki CSAT, może wykorzystać ten wynik jako element swojej strategii marketingowej, co może przyciągać nowych klientów.
 5. Monitorowanie zmian w czasie: Regularne badania CSAT pozwalają na śledzenie zmian w poziomie zadowolenia klientów w miarę wprowadzania nowych strategii i działań.

Wyzwania i Praktyki związane z CSAT

Mimo licznych korzyści, istnieją pewne wyzwania związane z efektywnym stosowaniem CSAT:

 1. Niewystarczająca reprezentatywność: Wyniki CSAT mogą być niepełne lub nieodpowiednie, jeśli ankiety są wypełniane tylko przez nielicznych klientów, którzy skrajnie różnią się od ogółu klientów.
 2. Brak kontekstu: Wynik CSAT sam w sobie nie zawsze dostarcza pełnego kontekstu opinii klientów. Dlatego ważne jest, aby go uzupełnić o dodatkowe dane i analizy.
 3. Odpowiednie pytania: Właściwe sformułowanie pytań jest kluczowe dla uzyskania konkretnych i wartościowych odpowiedzi od klientów.
 4. Częstotliwość pomiarów: Zbyt częste przeprowadzanie ankiet CSAT może irytować klientów, dlatego ważne jest ustalenie odpowiedniej częstotliwości badania.

Podsumowanie

Customer Satisfaction Score (CSAT) to istotne narzędzie w badaniu i ocenie zadowolenia klientów. Mierzenie CSAT może pomóc firmom zrozumieć opinie klientów, identyfikować obszary do poprawy i zwiększać lojalność klientów. Niemniej jednak, efektywne stosowanie CSAT wymaga uwzględnienia wyzwań związanych z reprezentatywnością, kontekstem i pytania. W połączeniu z innymi narzędziami i danymi, CSAT może stanowić cenny wkład w rozwijanie strategii biznesowych opartych na zadowoleniu klientów.