Kalkulator SUS - oblicz wynik System Usability Scale

Jaki jest Twój wskaźnik SUS? Oblicz wynik skali użyteczności systemu z poniższym kalkulatorem.

Możesz wkleić wyniki bezpośrednio z Excela (ctrl+v / cmd+v). Aby dodać ręcznie kolejny wiersz, wciśnij ENTER.

Wynik SUS:

Jak oblicza się SUS?

 1. Od każdego wyniku pytań nieparzystych (1,3,7,9) odejmij 1. 
 2. Każdy wynik pytań parzystych (2,4,6,8) odejmij od liczby 5.
 3. Dodaj wszystkie wyniki do siebie i pomnóż przez 2,5.
 4. Podziel wynik przez liczbę respondentów N.
 5. Otrzymasz liczbę od 0 do 100, która jest wynikiem SUS

Przykład: 5, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 5, N=1

Suma nieparzyste = (5-1)+(3-1)+(1-1)+(5-1)+(4-1) = 13

Suma parzyste = (5-2)+(5-4)+(5-4)+(5-4)+(5-5) = 6

SUS = (13+6) * 2.5 / 1 = 47,5

Jak zbudowana jest skala System Usability Scale?

SUS składa się z 10 pytań:

 1. Będę często korzystać z systemu.
 2. System jest niepotrzebnie skomplikowany.
 3. System jest łatwy w użyciu.
 4. Będę potrzebować wparcia technicznego, aby korzystać z systemu.
 5. Różne funkcje systemu są łatwo dostępne.
 6. W systemie jest zbyt wiele niespójności.
 7. Większość osób będzie w stanie opanować system bardzo szybko.
 8. System jest kłopotliwy w użyciu.
 9. Czuję się bardzo pewnie korzystając z systemu.
 10. Trzeba było opanować wiele rzeczy przed rozpoczęciem pracy z systemem.

Jak interpretować wynik SUS?

Im wyższa liczba, tym lepsza użyteczność. Wynik powyżej 68 jest interpretowany jako dobry.